Egészségterv

Az egészségtervek készítésének ötlete az ENSZ Egészségügyi Világszervezetétől származik. Magyarországon a TÁMOP Egészségmegőrző pályázatoknak köszönhetően került bevezetésre. Ebből eredendően igen sok cégnek, településnek és az ott dolgozóknak - élőknek egyénileg is készült már egészségkép és egészségterv.

Az egészségterv összetett, az egyén / a cég dolgozói / a település lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló terv. Készítése és megvalósítása illeszkedik ahhoz az alkotmányos joghoz, mely szerint: "A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez" (A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. § /1/).Az egészségterv tehát nem egy hatóság, vagy néhány ember elképzeléseit tükröző feladatterv, hanem az egyén / a dolgozók / településen élők közös akaratát összegző cselekvési program - melynek közvetlen és közvetett célja a lakosság életminőségének, ezen keresztül egészségi állapotának javítása. Az egészségterv, más megközelítésben, új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít.

Az egészségterv technikai értelemben nem statikus programtervezet. Az egészségterv folyamat.
A folyamat első fázisa az állapotleírás elkészítése - amely az egyén / a dolgozók /a településen élő emberek életfeltételeit, életminőségét befolyásoló tényezők leírását tartalmazza.
Az állapotleírásra, az abban foglalt megállapításokra alapozhatjuk az ún. cselekvési tervet. A cselekvési tervben foglaljuk össze azokat a különböző teendőkre vonatkozó javaslatokat, amelyek megvalósítása az egészségterv szereplői számára ajánlható.

Az egészséget, nemcsak mint a fizikai egészséget vizsgálja és javítja, hanem egy komplex megközelítést alkalmaz. Az egészségterv kiterjed mindazokra a tényezőkre, amelyek hatással vannak az egészségi állapot alakulására. Így olyannal is foglalkozik, amely a hagyományos egészségügyi megközelítés szemléletébe nem fér bele (a közlekedési lehetőségektől a személyes biztonságérzetig, stb.). A valós szükségletek feltárásán alapul és arra dolgoz ki cselekvési programot. A programok kidolgozásánál figyelembe veszi, hogy az ajánlott cselekvések az egyén / a helyi közösség keretén belül, helyi erőforrásokból is megvalósíthatóak legyenek. Önkéntes követésen alapul.. Senki nem tárgya e tevékenységnek, hanem egyenrangú felek tevékenysége zajlik. Standardizált módszereket dolgoz ki az életminőség szükségletek mérésére. Ajánlásokat fogalmaz meg és követhető (megvalósítható) életmódmodelleket kínál az egyén / a közösségek tagjai, illetve döntéshozói számára. Az egészségterv megvalósításának eszköze a meggyőzés, a gondoskodás. Az egészségterv kialakításához, illetve megvalósításához vezető folyamat minden lépése az egyén bevonásával, illetve a közösségi részvétellel zajlik. A helyzetelemzés (vagyis a problémák feltérképezése), a cselekvési terv (vagyis a javaslatok megfogalmazása), szintén az érintett felek bevonásával történik. Ez a garancia arra, hogy a helyzetelemzés azokra a problémákra koncentrál, amelyeket az egyének, illetve a közösség tagjai valóban annak tartanak, illetve olyan aktivitásokat kínál megvalósítani, amelyeket az egyén illetve a közösség tagjai is reálisnak ítélnek. Folyamatos elemzés alapján történik a szükséges korrekciók megvalósítása.

Érdeklődés

Érdeklődés

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Írja be a számokat
Refresh Invalid Input

 

Mikolasek Éva íriszdiagnoszta +36-30/5200-401